Atzera

2023RAKO GUTXIENEKO KOTIZAZIO-OINARRIAK ETA MUGAK EGUNERATZEA

2023RAKO GUTXIENEKO KOTIZAZIO-OINARRIAK ETA MUGAK EGUNERATZEA

2023ko apirilaren 1etik aurrerako indarraldiarekin eta 2023ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, 2023rako kotizazio-agindua aldatzen da (OM PMC/74/2023), 2023rako LGSa behin betiko argitaratu ondorengo gutxieneko kotizazio-oinarriak eta muga eguneratzeko. 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako kotizazioen aldean sortzen diren kotizazio-diferentziak errekargurik gabe sar daitezke erabilitako likidazio-sistemaren arabera ezarritako epeetan (likidazio zuzena, sinplifikatua edo autolikidazioa) (xedapen iragankor bakarra).

Hauek dira sartutako aldaketak:

 1. 2023rako LI/GP kotizatzeko gutxieneko muga hilean 1.260,00 eurokoa izango da.
 2. Gizarte Segurantzaren erregimen desberdinetan gutxieneko kotizazio-oinarri berriak ezartzen dira:
  a) Gizarte Segurantzaren araubide orokorra:

  Grupo de cotización

  Categorías profesionales

  Bases mínimas

  Euros/mes

  Bases máximas

  Euros/mes

  1

  Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.

  1.759,50

  4.495,50

  2

  Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.

  1.459,20

  4.495,50

  3

  Jefes Administrativos y de Taller.

  1.269,30

  4.495,50

  4

  Ayudantes no Titulados.

  1.260,00

  4.495,50

  5

  Oficiales Administrativos.

  1.260,00

  4.495,50

  6

  Subalternos.

  1.260,00

  4.495,50

  7

  Auxiliares Administrativos.

  1.260,00

  4.495,50

  8

  Oficiales de Primera y Segunda.

  42,00

  149,85

  9

  Oficiales de Tercera y Especialistas.

  42,00

  149,85

  10

  Peones.

  42,00

  149,85

  11

  Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional.

  42,00

  149,85»

 3.  30 egunetik beherako iraupen mugatuko kontratuetarako kotizazio gehigarria 29,74 eurokoa izango da, enpresaburuaren kontura.