Atzera

Aitatasuna 2020an

Aitatasuna 2020an

Aita batek seme/alaba izaten badu 2020. urtean, 12 asteko baimena dagokio INSS en kontura.

12 aste hauetatik, lehenengo lau asteak jaiotze momentutik gozartu beharko ditu, jarraian. Gainuntzeko baimenak, jarraian eta asteka eskatu ahal izango ditu. Kasu honetan, 15 eguneko aurreabisuz eskatu beharko du eskaera bakoitza.
 
Bi aldeen akordioarekin, gainuntzeko baimena, lan jardunaldi osoan edo partzialean izan daiteke (lehenenego lau asteak izan ezik).

Cuadro Resumen INSS