Atzera

Babes-klausula

"Babes-klausula" urtebetez luzatzea

Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Pentsio Ministerioak urtebetez luzatuko du, urtarrilaren 1etik, Gizarte Segurantzaren Sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen aurreko araudiaren aplikazioa, 2013a baino lehen lan-harremana amaitu zitzaien eta ondoren enplegu batean sartu ezin izan ziren zenbait kolektiborentzat. Horrela, eutsi egiten zaio “babes-klausula” izenekoari, zeinaren ondorioak 2020ko abenduaren 31ean amaituko baitziren. Horrela, aurreko betekizun eta baldintzak bermatzen dira 2013ko apirilaren 1a baino lehen lan-harremana amaitu zaien pertsonen erretirorako. Egoera hori dela eta, data horretatik aurrera pertsona horietako bat ere ez da Gizarte Segurantzako araubideren batean sartu. Enplegua erregulatzeko espedienteetan hartutako erabakien ondorioz, edo edozein esparrutako hitzarmen kolektiboen edo enpresako akordio kolektiboen bidez, edo 2013ko apirilaren 1a baino lehen onartutako, sinatutako edo deklaratutako konkurtso-prozeduretan hartutako erabakien ondorioz lan-harremana etenda edo iraungita duten pertsonak ere har daitezke. Gainera, aukera-eskubideari eusten zaio, hau da, pertsona horiek orain indarrean dagoen legeria aukera dezakete.