Atzera

Enpleguaren aldeko neurri sozialak indartu eta finkatzekoa

TGSSko berriak: RED berriak. Erantsirik azken RED berri buletineko link-ak.

Lan arloa

Ministroen Kontseiluak onartu du kotizaziopeko pentsioen eta klase pasiboen %0,9ko eta kotizazio gabeko pentsioen %1,8ko errebalorizazioa, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak ezartzen duen bezala.

Ezkontidea ardurapean duten 65 urtetik gorakoentzako erretiro-pentsioa 851 eurokoa da hilean, hau da, 11.914 eurokoa urtean. Gainera, 2021erako gehienezko pentsioa 2.707,49 eurokoa da hilean, 37.904,86 eurokoa urtean.

Enpleguaren aldeko neurri sozialak indartu eta finkatzekoa

Urtarrilaren 27an, 2/2021 Errege Lege Dekretu berria argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean. Horren bidez, enpleguaren aldeko gizarte-neurriak indartzeko eta finkatzeko neurriak sartu ziren.

Arau honetan jasotako neurrien helburua da irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuan ezarritako laguntza-neurriak mantentzeko beharrezko egokitzapenak egitea. Neurri horiek nahitaezkotzat jotzen dira ekoizpen-sarea berreskuratzeko.

Alderdi hauek nabarmendu nahi ditugu:

Enpleguaren aldeko akordio soziala:

  • Egoera pandemikoari lotutako kausetan eta kotizazioaren arloko ezohiko neurrietan oinarritutako ezinbesteko enpleguaren aldi baterako erregulazio-espedienteak luzatzea.
  • ERTE berriak aurkezteko aukera, jarduera-mugak edo -eragozpenak direla eta
  • 30/2020 LEDaren eduki osagarriak luzatzea
  • Langileak babesteko neurrien luzapena

Langile autonomoei laguntzeko neurriak

  • 2021eko otsailaren 1etik aurrera, agintari eskudunek COVID-19 birusa hedatzeari eusteko neurri gisa hartutako ebazpen baten ondorioz beren jarduera guztiak bertan behera utzi behar dituzten langile autonomoek aparteko prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea izango dute.
  • Jarduera uzteko aparteko prestazioaren luzapena, jarduera osoa aldi baterako eteteak eragindako langile autonomoentzat, agintari eskudunek emandako ebazpenaren ondorioz.
  • Jarduera uzteko aparteko prestazioa, Errege Lege Dekretu honen 7. artikuluan aurreikusitako jarduera uzteko prestazio arrunta jasotzeko edo urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 327. artikuluan eta hurrengoetan araututako jarduera uzteko eskubidea eman ezin duten langile autonomoentzat.

Beste neurri batzuk

  • Aparteko neurriak Gizarte Segurantzako kotizazioari dagokionez, ERTE bakoitzeko estaldura-tasa handia duten eta jarduera berreskuratzeko tasa txikia duten sektoreetako enpresetan.
  • MECUIDA Plana arautzen duen martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 6. artikuluaren indarraldia 2021eko maiatzaren 31ra arte luzatuko da.
  • 2019ko abenduaren 31n indarrean zeuden gutxieneko kotizazio-oinarriei eutsiko zaie.