Atzera

Laneko zigor gehikuntza indarrean jartzea

Laneko zigor gehikuntza indarrean jartzea

2021-10-01ean sartu zen indarrean LISOSen 40. artikuluaren aldaketa, zeinaren bidez % 20 handitzen baita balizko arau-hauste sozialen zehapenen zenbatekoa, Urrutiko Lanari buruzko uztailaren 9ko 10/2021 Legearen azken xedapenetako lehenengora egokituta.


Atzeraeraginari dagokionez, lehenago egindako arau-hausteak zehatu egingo dira, arau-haustea egin zen unean indarrean zeuden zehatzeko zenbatekoen arabera.

Zehapen-koadroa, LAZLen 40. artikulua

TICKETBAI

BIZKAIA
Bizkaiko Foru Ogasunak uztailaren 19an iragarri zuen Batuz eta Ticketbai sistemen derrigorrezko indarraldia 2024ko urtarrilaren 1era arte atzeratzeko erabakia.


https://web.bizkaia.eus/eu/web/comunicacion/berriak/-/news/detailView/21954


GIPUZKOA

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun Departamentuak jakinarazi du, urrian zehar, borondatezko aldiaren hasiera 6 hilabetez luzatuko dela. Beraz, nahitaezko epea 2022ko uztailaren 1etik aurrera hasiko da, modu progesiboan, enpresa bakoitzaren jardueraren arabera.

https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/ogasuna/ticketbai


ARABA
Gaur egun, Arabako Foru Ogasunak 2022/01/01eko borondatezko aldiari eta 2022/04/01etik aurrerako nahitaezko jarduerari eusten die.


https://web.araba.eus/eu/ogasuna/ticketbai