Atzera

Salaketen kanala eta berdintasun plana

SALAKETEN KANALA

Datorren abenduaren 17an amaituko da EBko herrialdeek EB/1937/2019 Zuzentaraua barne-araudira egokitzeko epea, enpresek jardunbide irregularrak salatzeko protokolo bat izan behar baitute.

Helburu nagusia da gutxieneko mekanismo bat ezartzea estatu kideen artean, erakunde pribatu edo publikoetan egindako irregulartasun jakin batzuk salatzen dituzten pertsonak salatzeko eta modu eraginkorrean babesteko.

Zuzentarau horri honako izen hau ematen zaio: «Whistleblowing». Jatorria whistle (txilibitua) eta blow (putz egin) hitz anglosaxoietatik dator, hau da, polizia britainiarrek beren txilibituak jotzen zituztenean herritarrei edo beste polizia batzuei delitu baten berri emateko.

Zuzentarauak aurreikusten du 50 langile baino gehiagoko enpresetan barne-salaketako kanalak eta prozedurak ezarri behar direla, langileek delitu-portaerak, ez oso etikoak edo irregularrak, jakinarazi ahal izan ditzaten, behar bezalako konfidentzialtasuna bermatuz.

50 langile edo gehiago dituzten enpresei eragiten die betebehar horrek, 50 langiletik 249ra bitarteko plantillak dituzten enpresen kasuan, aplikazio-epea gehienez ere 2023ko abenduaren 17ra arte luzatu ahal izango da.

ERDINTASUN-PLANA

2019ko maiatzean eta 2020ko urrian bidalitako newsletter-etan aipatzen dugun bezala, berdintasun-plana ezartzeko epeak 2022ko martxoaren 7an amaituko dira 50 langile baino gehiago dituzten enpresentzat.

100 eta 250 langile arteko plantillak dituzten enpresek berdintasun-plana ezarrita izan beharko lukete.
• 2021eko martxoaren 7an amaitu zen 100 eta 150 langile arteko enpresentzat.
• 2020ko martxoaren 7a amaitu zen 150 eta 250 langile arteko enpresentzat.

2023an zehar, Lan Ikuskaritzaren asmoa kontrol-jarduerak zabaltzea da, bai berdintasun-planari dagokionez, bai ordainsarien erregistroari dagokionez (nahitaezkoa da, plantillako langile-kopurua edozein dela ere).

Berdintasun-ministerioaren argitalpenak partekatzen ditugu.

“Guía para la elaboración de Planes de Igualdad en las empresas”

“Guía de Uso – Herramienta Registro Retributivo”