Atzera

Urruneko lana eta berdintasun plana

Urruneko lana

2020/09/23an, 28/2020 Errege Dekretu Legea argitaratu da, irailaren 22koa, urruneko lanaren inguruan.

Telelana ulertuko da, urruneko lanahiru hilabetez, gutxienez lan jardunaren ehuneko hogeita hamar-a burutzen bada (kontratuaren iraupenaren proportzionalki), eta ohiko lantokian dituen eskubide berak bermatuz.

Telelana borondatezkoa izango da, eta  idatzizkoa akordio beharko da, urruneko lana hasi aurretik sinatu beharrekoa. Bertan, ondorengo informazioa jaso behar da:

a) Lan tresna guztiak ahalbidetu behar zaizkio enpresaren aldetik.

b) Gastuen zerrendatzea, eta hauen kargu enpresa egin beharko da.

c)Lan jarduna eta erabilgarritasun arauak.

d) Lan portzentai banaketa, urruneko lana eta aurrez aurrekoaren artean.

e) Enpresako zein zentrutarako adosten den urruneko lana burutzea.

f)Urruneko lana burutzeko langileak hautatutako lekua.

g) Aurreabisu epea, aurrez aurreko guztizko lanera itzuleko.

h) Enpresak lana kontrolatzeko erabiliko dituen bitarteko edo tresnak.

i) Lan ezintasun teknikoen aurrean, jarraituko diren prozedimenduak.


Telelana ez burutu nahia, aurrez aurreko guztizko lanera itzultzea, eta hauen zailtasuna, ez dira arrazoi justifikatuak izango, kaleratzea burutu eta funtsezko lan modifikazioa aurkezteko.

Telelanetik aurrez aurreko lanera itzultzea, enpresaren zein langilearen erabakia izan daiteke.

Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de Trabajo a distancia

Berdintasun plana – 50 langile baina gehiagoko enpresentzako betebeharra

2019ko maiatzeko buletinean adierazi genuen moduan, martxoaren 1 eko 06/2019 Errege Dekretu Legea argitaratu zen, 50 langile baina gehiagoko enpresetan, berdintasun plana sortu eta indarrean jarri beharreko betebeharra izanaz.
–  150 langile baina handiagoko enpresak, indarrean jarritako data: 2020 ko martxoaren 7a

–  100 langile baina handiagoko enpresak, indarrean jarritako data: 2021 eko martxoaren 7a

–  50 langile baina handiagoko enpresak, indarrean jarritako data: 2022 ko martxoaren 7a

2020/10/14ko BOE-n, urriaren 13ko 901/2020 Errege Dekretua argitaratu zen, aurreko legearen garapena zehaztuz:

IFK-ka egin behar da ( ez KKZ-ka)

Langileen zenbatekoa kalkulatzeko, kontratu mota guztiak izan behar dira kontuan (kontratu partzialak, aldi baterakoak…)

Langileen zenbaketa urtean gutxienez 2 alditan burutu behar da (ekaina eta abendua).

Behin betebeharra izanik, hau mantentzen da, nahiz eta langileen kopurua gutxitu.

Berdintasun planeko negoziazio prozesua errespetatu behar da (negoziazio mahai sortze epea, mahaiko kideen osaketa, negoziaketa prozesua).

Lan autoritatean erregistratu behar da.

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro